top of page
Search
  • Writer's pictureKuršu Iniciatīvu Fonds

Sētas "Ķaupi" rijas-labības šķūņa atjaunošana13. 2020.g. Projekts - “Zvejnieku-zemnieku sētas “Ķaupi” klēts un rijas-labības šķūņa AMI"

Ar VKKF finansiālu atbalstu Valsts aizsargājama kompleksa kultūras pieminekļa Papes Ķoņu zvejniekuciema „Ķaupi” sētas nozīmīgai sastāvdaļai Klētij un Rijai-labības šķūņim ir veikta arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.

VKKF finansējums: 1 200,00 EUR.
14 views0 comments

Comentarios


bottom of page